Mariusz Tryznowski - homepage
Students hours / Konsultacje

Monday 13:15 – 14:00 p.m. / Poniedziałek 13:15-14:00

Wednesday 13:15 – 14:00 p.m. / Wtorek 13:15-14:00