Mariusz Tryznowski - homepage
Trzecia Misja Uczelni – konkurs NCBiR
termin ogłoszenia: maj 2018r
NCBiR W ogłoszonym konkursie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój uzyskaliśmy

największe dofinansowanie (5 mln zł)

na projekt:
„MatFizChemPW – podnoszenie kompetencji matematyczno-przyrodniczych oraz ICT”

Innowacyjna gospodarka potrzebuje nie tylko dobrze wykształconych specjalistów, inżynierów i ekspertów, ale także kreatywnych, ciekawych świata osób, które są liderami w swoich społecznościach. „Trzecia Misja Uczelni” to konkurs, który otwiera przed ludźmi w różnym wieku – dziećmi, młodzieżą, dorosłymi czy seniorami – możliwości rozwijania pasji czy zdobywania nowych kompetencji. Co jednak ważniejsze, to działanie dzięki któremu uczelnie mogą odkrywać i wspierać rozwój talentów osób, które mogą z czasem stać się lokalnymi liderami – podkreślił prof. Maciej Chorowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
NCBiR